บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจของงานบริการ คือ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมฝังเข็ม คลายจุด

เป็นการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการฝังเข็ม ไปยังจุดที่มีอาการปวด ที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ

รักษา COVID-19 แบบผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยประเภทสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19 ไม่พบแพทย์

Card image cap

โปรแกรมฝังเข็ม คลายจุด

เป็นการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการฝังเข็ม ไปยังจุดที่มีอาการปวด ที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ

Card image cap

รักษา COVID-19 แบบผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยประเภทสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้

Card image cap

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19 ไม่พบแพทย์

แนะนำทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แนะนำทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมพลาสติก เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา จักษุวิทยา สูติ-นรีเวชกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฯลฯ

วารสารฮักสุขภาพฮักเมืองเลย ราม

วารสารโรงพยาบาลเมืองเลย ราม เป็นวารสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และสาระน่ารู้เรื่องต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆของโรงพยาบาล

Card image cap

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Download
Card image cap

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

Download

New

ฮักสุขภาพ

ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Download

ฮักสุขภาพ

ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2562

Download

บทความเพื่อสุขภาพและสาระน่ารู้

เป็นข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในช่วงต่างๆ ของแต่ละฤดูกาลนั้นๆ สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษา รวมถึงข้อมูลสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์

Card image cap

โรคไฮแปงไจน่า

ทำความรู้จักกับไฮแปงไจน่า โรคระบาดในเด็ก ที่ต้องระวัง

Card image cap

ฝีดาษวานร

รู้จักกับฝีดาษวานร อาการแสดงและวิธีป้อง ฝีดาษวานร

Card image cap

ภาวะ Long Covid มีอาการอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและพยาธิสภาพของการเกิดภาวะ Long COVID ที่ชัดเจน

Card image cap

โรคชิคุนกุนยา

นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ยัง มีโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นภายนอกและภายในโรงพยาบาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

Card image cap

ต้อนรับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ต้อนรับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

7/15/22, 12:58 AM

Card image cap

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564

1/3/22, 9:41 AM