บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงกนกพรรณ บำรุงราชหิรัณย์

ความเชื่ยวชาญ :
จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทางตาทั่วไป , ต้อหิน , ต้อกระจก , ต้อเนื้อ , ต้อลม , ตาแห้ง , ตาแดง , จอประสาทตาเสื่อม , เบาหวานขึ้นจอประสาทตา , เยื่อตาอักเสบ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (กรุณาโทรนัดหมาย)
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

แพทย์หญิงกนกพรรณ บำรุงราชหิรัณย์

ความเชื่ยวชาญ :
จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทางตาทั่วไป , ต้อหิน , ต้อกระจก , ต้อเนื้อ , ต้อลม , ตาแห้ง , ตาแดง , จอประสาทตาเสื่อม , เบาหวานขึ้นจอประสาทตา , เยื่อตาอักเสบ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. (กรุณาโทรนัดหมาย)
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000