บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป , โรคติดเชื้อ , วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย , ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก , การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์-อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป , โรคติดเชื้อ , วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย , ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก , การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์-อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000