บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

ที่อยู่:

546 หมู่ 1 ตำบล นาอาน อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000

สอมถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด

โทร. 042 870 000

แฟกซ์ 042 812 400

ฉุกเฉินเรียกรถพยาบาล

ตลอด 24 ชั่วโมง

042 832 520

ติดต่อ