บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์วิศวะ ปานศรีพงษ์

ความเชื่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ให้บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต , ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ - ศุกร 8.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์วิศวะ ปานศรีพงษ์

ความเชื่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ให้บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต , ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ - ศุกร 8.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000