บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงพัชมณ เบ้าหล่อเพชร

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป โรคต่อมไร้ท่อเด็ก ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ภาวะขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต และ โรคฮอร์โมนอื่นๆ
วันเวลาออกตรวจ :
พุธ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042833400
image doctor

แพทย์หญิงพัชมณ เบ้าหล่อเพชร

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป โรคต่อมไร้ท่อเด็ก ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ภาวะขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต และ โรคฮอร์โมนอื่นๆ
วันเวลาออกตรวจ :
พุธ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042833400