บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคทั่วไปและโรคติดต่อต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยและรักษา รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด การบริการ

 • ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ความดันโลหิตสูงวิกฤต
 • ภาวะไตและตับวายอย่างเฉียบพลัน
 • ตรวจรักษาโลหิตเป็นพิษ
 • ตรวจรักษาโรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค ไขมันในเส้นเลือดสูง - หอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา
 • ตรวจรักษาโรคต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์
 • ตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจรักษาโรคทรวงอก เช่น โรคปอดบวม
 • ตรวจรักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ โรคไมเกรน ปวดท้องเรื้อรัง
 • ตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • ตรวจรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา
 • การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ

ยารักษาโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รับประทานระยะยาวนาน ปลอดภัยต่อภาวะไตวายสูง เราสามารถตรวจหาสาเหตุของโรค และ แจ้งแนวทางการรักษาได้ตรงจุด
ฉุกเฉินเร่งด่วน ได้รับการตรวจทันที ไม่ต้องรอนาน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม