บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพ็กเกจโปรโมชั่น

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

8/5/20, 3:14 AM

อัลตราซาวด์ 4 มิติ ตรวจดูพัฒนาการของลูกน้อย

คัดกรองและประเมินความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของทารกในครรภ์ สามารถเห็นการเคลื่อนไหว รูปร่างหน้าตา และอิริยาบทของทารกในครรภ์ได้ ทราบเพศทารกในครรภ์

หมายเหตุ

อายุครรภ์ที่แนะนำให้ทำอัลตราซาวด์ ระหว่างอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ คุณภาพและความชัดของภาพอัลตราซาวด์ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ท่าทางทารก , ปริมาณน้ำคร่ำ , อายุครรภ์ , ความหนาผนังหน้าม้องคุณแม่ เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สูติ-นรีเวชกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม