บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพ็กเกจโปรโมชั่น

สลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยคลื่น (ESWL)

5/3/22, 9:01 AM

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม