บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพ็กเกจโปรโมชั่น

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19

4/1/22, 2:14 AM

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม