บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์รัชต์พงษ์ จรสัมฤทธิ์

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ , ภาวะหัวใจวาย , ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , ภาวะโลหิตเป็นพิษ , ภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน ภาวะไตและตับวายเฉียบพลัน , ความดันโลหิตสูงวิกฤต , หอบ หืด ที่ดื้อต่อการรักษา ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์รัชต์พงษ์ จรสัมฤทธิ์

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ , ภาวะหัวใจวาย , ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , ภาวะโลหิตเป็นพิษ , ภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน ภาวะไตและตับวายเฉียบพลัน , ความดันโลหิตสูงวิกฤต , หอบ หืด ที่ดื้อต่อการรักษา ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000