บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์ยศวัจน์ พักเท่า

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ความดันโลหิตสูงวิกฤต,ภาวะไตและตับวายอย่างเฉียบพลัน , เบาหวาน ,โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเส้นเลือดสูง - หอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา ,ไทรอยด์ , โรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ - ศุกร 17.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์ยศวัจน์ พักเท่า

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ความดันโลหิตสูงวิกฤต,ภาวะไตและตับวายอย่างเฉียบพลัน , เบาหวาน ,โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเส้นเลือดสูง - หอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา ,ไทรอยด์ , โรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ - ศุกร 17.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000