บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ภาวะ Long Covid มีอาการอย่างไร?

5/24/22, 8:13 AM

ภาวะ Long COVID มีทั้งอาการทางร่างกายและจิตใจ โดยอาการทางร่างกายที่พบบ่อย ได้แก่

 • อ่อนเพลีย 15-87% ประมาณ 3 เดือนหรือนานกว่า
 • หอบเหนื่อย 10-71% ประมาณ 2-3 เดือนหรือนานกว่า
 • แน่นหน้าอก 12-44% ประมาณ 2-3 เดือน
 • ไอ 17-34% ประมาณ 2-3 เดือนหรือนานกว่า
 • ไม่ได้กลิ่น 10-13% ประมาณ 1 เดือน อาการทางร่างกายที่พบไม่บ่อย ได้แก่ ปวดข้อ, ปวดศีรษะ, ตาแห้ง, ปากแห้ง, จมูกอักเสบ, ลิ้นไม่รับรส, เบื่ออาหาร, เวียนศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ, นอนไม่หลับ, ผมร่วง, เหงื่อออก และถ่ายเหลว พบน้อยกว่า 10% ส่วนอาการทางจิตใจ ซึ่งอาจพบนานหลายสัปดาห์-เดือน ได้แก่
 • ภาวะเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) 7-24%
 • ความจำลดลง 18-21%
 • สมาธิลดลง 16%
 • ความวิตกกังวล / ซึมเศร้า 22-23% อาการเหล่านี้อาจดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป หรือกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) อาจมี ‘กลุ่มอาการหลังเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนัก’ (Post-Intensive Care Syndrome: PICS) ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งร่างกายและจิตใจต่อมาถึงระยะพักฟื้น เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรู้คิดเปลี่ยนแปลง ทำให้มีคุณภาพชีวิตลดลงได้ ทำไมถึงเกิด ‘Long COVID’ ภาวะ Long COVID ถูกพูดถึงมามากกว่า 1 ปี แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและกลไกการเกิดที่แน่ชัด มีเพียงสมมติฐานว่าอาจเกิดจากโปรตีนของไวรัสที่หลงเหลืออยู่ (Viral Persistence) ซึ่งไม่ส่งผลต่อการติดเชื้อแล้ว แต่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่อง (Persistent Inflammation) และภาวะภูมิต้านตนเอง (Autoimmunity) ส่งผลให้เนื้อเยื่อปอด หัวใจ และสมอง มีความเสียหายในระยะยาว

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ Long COVID ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน มีเพียงข้อสังเกตว่ามีปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะนี้ ได้แก่ เพศหญิง อายุมาก (ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรพบภาวะ Long COVID มากที่สุดในช่วงอายุ 35-69 ปี) โรคประจำตัว อาการมากกว่า 5 อาการในช่วงสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วย ปริมาณไวรัส การติดเชื้อไวรัสกลุ่มเฮอร์ปีส์ เช่น EBV มาก่อน ทำให้อาการกำเริบ การรักษาภาวะ Long COVID ในระยะพักฟื้น ผู้ป่วยโควิดสามารถทำกิจวัตรและกิจกรรมประจำวันได้ หากมีอาการผิดปกติภายหลังจากป่วยเป็นโควิดควรไปพบแพทย์ โดยแพทย์จะประเมินอาการด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เนื่องจากภาวะ Long COVID มีความหลากหลายและแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย แพทย์จะวางแผนและให้การรักษาตามกลุ่มอาการที่พบ เช่น

 • การฝึกการหายใจ เพื่อรักษาอาการหายใจลำบาก / หอบเหนื่อย
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การทำกายภาพบำบัด การฝึกพูดและภาษา
 • การจัดการความเครียด เช่น การลดการติดตามข่าวสาร การฝึกสมาธิ การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การออกกำลังกาย การนอนหลับให้เพียงพอ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) การพูดคุยเพื่อระบายความรู้สึก Long COVID ป้องกันได้หรือไม่ การป้องกันภาวะ Long COVID ที่ดีที่สุดคือ การป้องกันการติดเชื้อ ผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด วัคซีนลดการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับหนึ่ง (ถึงแม้จะไม่สูงเท่ากับสายพันธุ์ก่อนหน้า) ลดอาการรุนแรงได้มากกว่า 90% งานวิจัยในสหราชอาณาจักรพบว่า การฉีดวัคซีนลดอาการในช่วง 1 เดือนแรกได้ประมาณ 50% และที่สำคัญวัคซีนลดภาวะ Long COVID ได้ การสวมหน้ากากที่กระชับใบหน้า การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและบริเวณภายในอาคารที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก การตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยง การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรจากผู้อื่น (ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน) และล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ยังเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อที่ใช้ได้กับไวรัสโควิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นด้วย

  อ้างอิง :

 • • การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหาย (Post COVID syndrome) หรือภาวะ Long COVID สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650126100932AM_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20Long%20COVID%20v.2.4.pdf
 • Long Covid มีอาการอย่างไรป้องกันได้หรือไม่ https://thestandard.co/key-messages-long-covid/

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ