บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

11/28/20, 5:02 AM

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้อง CT Scan แผนกเอกซเรย์ของโรงพยาบาล และ มีการซ้อมอพยพเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ